Sanacije in obnove predstavljajo že več kot četrtino vseh gradbenih del. Tudi pravilno grajeni objekti so zaradi staranja materialov, obrabe, namernega in nenamernega poškodovanja, spremenjenih predpisov ali pa preprosto zaradi drugačnih zahtev uporabnikov objekta, potrebni obnove ali sanacije.

Showing 9 from 9 Items

Count:
Sort by:
Order: