Geodet meri zemljišča in se ukvarja s prikazovanjem zemeljskega površja na načrtih in kartah. Geodetski načrti so osnova planerjem in projektantom pri načrtovanju in projektiranju mest, zgradb, cest in vseh drugih objektov na zemljišču.

Showing 6 from 6 Items

Count:
Sort by:
Order: